Séria MS 3085

Ďalšie nástroje

Úplné pokyny na montáž

Všetko, čo potrebujete na rýchlu montáž televízora na podlahový stojan

Než začnete

… chceli sme by sme sa vám poďakovať za to, že ste si vybrali inteligentné riešenie od spoločnosti Vogel’s.

A teraz ste si zvolili ďalšie inteligentné riešenie – prečítať si príručku. Dozviete sa v nej všetky potrebné informácie na bezpečnú a efektívnu montáž a tiež to, ako nový podlahový stojan používať.

 

Zachovajte zásady bezpečnosti

Upozornenie

Pred montážou a používaním tohto produktu si vždy pozorne prečítajte tieto bezpečnostné pokyny.

Dôrazne odporúčame postupovať podľa týchto pokynov. Nesprávne uchytenie a/alebo montáž môže viesť k značnému riziku poškodenia televízora, prípadne ohrozeniu rodiny.

 

Čo je v balení?

 • Niečo chýba? Skontrolujte, či sa v balení nachádzajú všetky tieto položky:
  1. Stĺpik
  2. Príchytky na káble
  3. Držiaky dosky
  4. Koľajničky
  5. Upevňovacia doska
  6. Spodná doska
  7. Návod
  8. Skrutky na upevnenie k doske
  9. Dlhé upevňovacie skrutky
  10. Skrutky na zaistenie koľajničiek
  11. Skrutky na upevnenie koľajničiek k TV
   • Skrutky M6
   • Skrutky M8
  12. Dištančné vložky
  13. Podložky
 

Máte pripravené náradie?

 • Začnite, až keď budete mať pripravené toto náradie:

  • Krížový skrutkovač
  • Kľúč č. 14
 

Ďalšie nástroje

Nechajte sa viesť naším videom
Už žiadny stres. Pozrite si naše praktické online inštalačné video..

 

Nechajte sa viesť našou PDF príručkou
Stiahnite si PDF verziu tejto inštalačnej príručky vrátane záručných podmienok.
 

Pripraviť sa,… pozor,… ideme na to!

Krok 1: Pripevnenie koľajničiek k televízoru

 1. Opatrne položte televízor na čistý povrch, na ktorom nie sú žiadne iné predmety.
 2. Priskrutkujte koľajničky Ⓓ k televízoru pomocou skrutiek na upevnenie koľajničiek k TV Ⓚ. Použite podložky Ⓜ a dištančné vložky Ⓛ na vyrovnanie vyvýšenín na zadnej strane televízora.

Chýbajú vám nejaké skrutky? Alebo potrebujete iné? Priateľský tím starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Vogel’s čaká na vašu žiadosť o pomoc: vogels.com/contact

Informácie o správnych veľkostiach skrutiek nájdete v návode na obsluhu svojho televízora. Skontrolujte, či sú skrutky a podložky v správnej polohe. V prípade potreby použite dištančné vložky.

 

Krok 2: Montáž podlahového stojana

 1. Vložte spodnú dosku Ⓕ medzi dva držiaky dosky Ⓒ.
 1. Pripevnite stĺpik Ⓐ k spodnej doske Ⓕ; použite na to skrutky na upevnenie k doske so šesťhrannou hlavou Ⓗ.

Skrutky na upevnenie k doske príliš neuťahujte! Ak je stĺpik správne zvislý, skrutky ďalej nedoťahujte. Prílišné utiahnutie môže spôsobiť rozbitie sklenenej dosky.

 1. Rozhodnite sa, ako do akej výšky chcete nástenný televízor umiestniť. Zamerajte sa na to, aby bol stred televízora vo výške očí. Nie ste si istý výškou? Skúste namontovať stojan televízora do najvyššej polohy a zistite, či vám to vyhovuje.
 1. V požadovanej výške vložte dlhé upevňovacie skrutky Ⓘ zozadu cez stĺpik Ⓐ.
 2. Pripevnite upevňovaciu dosku Ⓔ k stĺpiku Ⓐ; použite na to dlhé upevňovacie skrutky Ⓘ.
 

Krok 3: Pripevnenie televízora k podlahovému stojanu

 1. Opatrne zdvihnite televízor a horné háčikmi koľajničiek Ⓓ zaveste na upevňovaciu dosku Ⓔ.
 1. Pripevnite koľajničky Ⓓ a televízor k upevňovacej doske Ⓔ; použite na to skrutky na zaistenie koľajničiek Ⓙ. Uťahujte skrutky, kým koľajničky Ⓓ nebudú pevne pripevnené k upevňovacej doske Ⓔ.

Televízor by mali zdvíhať dvaja ľudia. Nehrajte sa na hrdinu!

Práca je hotová! Užite si pozeranie televízie!

 

Praktické funkcie

Usporiadanie káblov

 1. Vložte jednu káblovú príchytku Ⓑ do spodných otvorov na zadnej strane stĺpika Ⓐ.
 2. Druhú káblovú príchytku Ⓑ umiestnite niekde na stĺpik Ⓐ, kde je to vhodné pre káble.
 1. Káble veďte cez káblové príchytky Ⓑ.
 

Zvesenie televízora

 1. Odpojte káble od televízora.
 2. Uvoľnením skrutiek na koľajničkách Ⓒ uvoľnite televízor.
 1. Zdvihnite televízor z upevňovacej dosky Ⓔ a položte ho na bezpečné miesto.

Opäť platí, že zdvíhanie televízora je práca pre dvoch ľudí. Vždy si zavolajte niekoho na pomoc.

 

Fungovalo to?

 

Ste v rozpakoch? Neviete? Máte pocit, že sa z toho zbláznite?

Na internete je mnoho zdrojov pomoci:

 

Jednoduché riešenie problémov

Narazili ste na problém, ktorý neviete vyriešiť? Neprepadajte panike... vyskúšajte toto!

Problém

Príčina

Riešenie

Problém

„Nemám na pripevnenie televízora vhodné skrutky.“

Príčina

Svet televíznych technológií sa neustále mení a udržať krok môže byť niekedy ťažké. Niekedy sa teda stane, že v balení nie je správna skrutka... pokrok je jednoducho príliš rýchly.

Riešenie

Stačí požiadať tím starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Vogel’s o servisnú súpravu a my vám pošleme všetko, čo potrebujete. Kliknutím sem môžete kontaktovať tím starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Vogel’s.

 

Časté otázky

„Kde zoženiem skrutky vhodné na pripevnenie svojho televízora (servisnú súpravu)?“

Všetko, čo potrebujete, vám poskytne predajca spoločnosti Vogel’s alebo samotná spoločnosť Vogel’s Kliknutím sem môžete kontaktovať tím starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Vogel’s.

„Kde nájdem inštruktážne videá k montáži?“

Kliknite alebo ťuknite na tlačidlo na prednej strane tohto návodu. Videá k montáži nájdete na stránke príslušného produktu na našom webe. Nájdete ich aj na našom kanáli na YouTube: www.youtube.com/c/VogelsForSure

„Čo je VESA?“

VESA je štandardný vzor montážnych otvorov na zadnej strane televízora, ktorý umožňuje jednoduché pripevnenie mnohých štandardných držiakov k televízoru.

 

Rozmýšľajte ekologicky.

Na planéte nám záleží. Pri likvidácii obalu alebo samotného držiaka televízora navštívte miestne recyklačné centrum alebo kontaktujte mestský či miestny úrad. Recyklácia je dôležitá.

 

Záruka

Ešte raz ďakujeme, že ste si vybrali produkt spoločnosti Vogel’s! Trvanlivosť je pri vývoji a výrobe našich produktov prvoradá. Poskytujeme záruku 2 roky, pokiaľ miestne zákonné predpisy a nariadenia nestanovujú dlhšiu minimálnu záručnú lehotu. Riešime všetky problémy týkajúce sa reklamácií výrobkov alebo vrátených výrobkov a posudzujeme všetky reklamácie na základe používania.

Ak váš výrobok nefunguje správne z dôvodu materiálových alebo výrobných chýb, podľa vlastného uváženia ho bezplatne opravíme alebo vymeníme.

Ak máte akékoľvek problémy s naším výrobkom alebo chcete vedieť, či sa naň vzťahuje záruka, obráťte sa na nás:

 1. Vyplňte kontaktný formulár alebo pošlite e-mail nášmu tímu starostlivosti o zákazníkov. Je vhodné pridať obrázok.
 2. Do 2 pracovných dní vás bude kontaktovať náš miestny distribútor spoločnosti Vogel’s.
 3. V prípade potreby uplatnenia záruky je produkt potrebné vrátiť spolu s pôvodným dokladom o kúpe (faktúra, doklad o predaji alebo pokladničný doklad). V dokumentácii o kúpe musí byť jasne uvedený názov predajcu a dátum nákupu. O konkrétnej adrese na vrátenie a ďalšom postupe budete informovaní.
 4. Záruka spoločnosti Vogel’s stráca platnosť v týchto prípadoch:

  • ak produkt nebol namontovaný alebo sa nepoužíval v súlade s pokynmi;
  • prípadne, ak otvory v stene neboli správne vyvŕtané v súlade s montážnymi pokynmi spoločnosti Vogel’s pre príslušný typ steny;
  • ak produkt modifikoval alebo opravil iný subjekt ako spoločnosť Vogel’s;
  • ak chyba vznikne v dôsledku vonkajších príčin (mimo výrobku), ako je napríklad úder blesku, znečistenie vodou, požiar, odretie, vystavenie extrémnym teplotám, poveternostným podmienkam, rozpúšťadlám alebo kyselinám, nesprávne používanie alebo nedbalosť;
  • ak sa produkt používal v kombinácii s iným príslušenstvom ako tým, ktoré je uvedené na obale alebo v balení.

Máte ešte nejaké otázky? Využite náš kontaktný formulár.

 

Vogel’s Products BV – Hondsruglaan 93 – 5628 DB Eindhoven – Holandsko

Vogel’s Products BV 2023 © Všetky práva vyhradené.