TVS 3690/3695
Podlahový stojan na televízor

Ďalšie nástroje

Úplné pokyny na montáž

Všetko, čo potrebujete na rýchlu montáž televízora na podlahový stojan

Než začnete

… chceli sme by sme sa vám poďakovať za to, že ste si vybrali inteligentné riešenie od spoločnosti Vogel’s.

A teraz ste si zvolili ďalšie inteligentné riešenie – prečítať si príručku. Dozviete sa v nej všetky potrebné informácie na bezpečnú a efektívnu montáž a tiež to, ako nový podlahový stojan používať.

 

Zachovajte zásady bezpečnosti

Upozornenie

Pred montážou a používaním tohto produktu si vždy pozorne prečítajte tieto bezpečnostné pokyny.

Dôrazne odporúčame postupovať podľa týchto pokynov. Nesprávne uchytenie a/alebo montáž môže viesť k značnému riziku poškodenia televízora, prípadne ohrozeniu rodiny.

 

Čo je v balení?

 • Niečo chýba? Skontrolujte, či sa v balení nachádzajú všetky tieto položky:
  1. Upevňovacie lišty
  2. Upevňovacie koľajničky
  3. Bezpečnostné pokyny
  4. Skrutky na upevnenie koľajničiek k televízoru (pozrite obsah súpravy montážneho príslušenstva na televízor)
  5. Dištančné vložky
  6. Podložky 18 mm
  1. Ochranné gumičky na televízor
  2. Skrutky na pripevnenie nožičiek k stojanu (pozrite obsah nižšie)
  3. Vrúbkované matice
  4. Imbusový kľúč
  5. Krycia doska (TVS 3695)
  6. Klipy na káble (TVS 3695)
  7. Drevený/oceľový stojan
  8. Nožička (ľavá)
  9. Nožička (pravá; s otvormi pre skrutky)
  10. Oceľová konzola

 • Obsah súpravy montážneho príslušenstva na televízor:
  • 4 skrutky M6 × 12 mm
  • 4 skrutky M6 × 25 mm
  • 4 skrutky M6 × 35 mm
  • 4 skrutky M8 × 12 mm
  • 4 skrutky M8 × 25 mm
  • 4 skrutky M8 × 45 mm
  • 4 podložky M6
  • 4 dištančné vložky 10 mm
  • 4 dištančné vložky 5 mm

 • Obsah súpravy montážneho príslušenstva podlahového stojana:
  • 2 skrutky M8 × 20 mm
  • 2 vrúbkované matice M6 × 10 mm
  • Imbusový kľúč

Na uchytenie televízora nepotrebujete všetky upevňovacie prvky. Zvyšok uschovajte na budúce použitie.

 

Máte pripravené náradie?

 • Začnite, až keď budete mať pripravené toto náradie:

  • Krížový skrutkovač
  • Imbusový kľúč M4 (4 mm)
 

Dbajte na svoju bezpečnosť

 • Komu záleží na dokonalom výzore? Vždy používajte osobné ochranné prostriedky:
  • Ochrana očí
  • Ochrana sluchu
  • Bezpečnostná obuv
 

Ďalšie nástroje

Nechajte sa viesť naším videom
Už žiadny stres. Pozrite si naše praktické online inštalačné video..

 

Nechajte sa viesť našou PDF príručkou
Stiahnite si PDF verziu tejto inštalačnej príručky vrátane záručných podmienok.
 

Pripraviť sa,… pozor,… ideme na to!

Krok 1: Pripevnenie koľajničiek k televízoru

Na vykonanie tohto kroku potrebujete:

 • Krížový skrutkovač
 • 4 skrutky (Neviete, aká má byť ich veľkosť v prípade vášho televízora? Pomoc nájdete na našom webe.) Ⓔ
 • 2 vrúbkované matice M6 × 10 mm
 • 4 podložky
 • 4 ochranné gumičky na televízor
 • 4 dištančné vložky (voliteľné; použite veľkosť 5 mm alebo 10 mm – závisí to od typu vášho televízora) Ⓕ
 • 2 upevňovacie lišty
 • 2 upevňovacie koľajničky
 • 1 imbusový kľúč
 • 1 oceľová konzola

Opatrne položte televízor obrazovkou nadol na mäkký čistý povrch, na ktorom nie sú žiadne iné predmety.

 1. Nasaďte ochranné gumičky Ⓛ na upevňovacie koľajničky Ⓒ. Priskrutkujte upevňovacie koľajničky Ⓒ k televízoru skrutkami Ⓔ. Skontrolujte, či sú upevňovacie koľajničky Ⓒ v rovnakej výške a neprečnievajú.

Chýbajú vám nejaké skrutky? Alebo potrebujete iné? Priateľský tím starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Vogel’s čaká na vašu žiadosť o pomoc: vogels.com/contact

Skontrolujte, či sú skrutky a dištančné vložky v správnej polohe.

Informácie o potrebnom montážnom materiáli nájdete v používateľskej príručke televízora.

 1. Imbusovým kľúčom Ⓞ povoľte vložené skrutky Ⓒ.
 2. Zasuňte spodnú upevňovaciu lištu Ⓑ do príslušného otvoru upevňovacej koľajničky Ⓒ. Skontrolujte, či je upevňovacia lišta Ⓑ umiestnená v strede. Všimnite si otvory na bočnej strane upevňovacej lišty Ⓑ. Musia smerovať nadol.
 3. Zasuňte hornú upevňovaciu lištu Ⓑ do príslušného otvoru upevňovacej koľajničky Ⓒ. Skontrolujte, či je aj táto upevňovacia lišta Ⓑ umiestnená v strede.
 4. Pripevnite upevňovacie lišty Ⓑ ku koľajničkám vloženými skrutkami Ⓒ a utiahnite ich imbusovým kľúčom Ⓞ.
 5. Zaskrutkujte vrúbkovanú maticu Ⓝ do hornej lišty. Nezaťahujte ju však ešte úplne.
 1. Nasuňte časť oceľovej konzoly v tvare V Ⓤ na hornú vrúbkovanú maticu Ⓝ. Spojky oceľovej konzolyⓊ sa musia nachádzať v príslušných otvoroch hornej upevňovacej lišty.
 2. Uťahujte hornú vrúbkovanú maticu Ⓝ, kým nebude oceľová konzola Ⓤ náležite zaistená.
 3. Uťahujte dolnú vrúbkovanú maticu Ⓝ, kým nebude oceľová konzola Ⓤ náležite zaistená.
 

Krok 2: Montáž podlahového stojana

Na vykonanie tohto kroku potrebujete:

 • 1 drevený/oceľový stojan
 • 1 ľavú nožičku
 • 1 pravú nožičku (s otvormi pre skrutky) Ⓣ
 • 2 skrutky M8 × 20 mm
 • 1 kryt
 • 1 imbusový kľúč
 1. Zasuňte pravú nožičku (s vopred vloženými skrutkami) Ⓣ do dreveného/oceľového stojana Ⓡ. Jej dlhšia časť sa musí nachádzať v prednej časti dreveného/oceľového stojana Ⓡ. Na zadnej strane dreveného/oceľového stojana Ⓡ sa nachádza skrytý žliabok na vedenie káblov.
 2. Pripevnite ľavú nožičku Ⓢ (bez vopred vložených skrutiek) k drevenému/oceľovému stojanu Ⓡ tak, že imbusovým kľúčom Ⓞ zaskrutkujete dve skrutky M8 × 20 mm Ⓜ do vopred vložených skrutiek pravej nožičky Ⓣ.
 

Krok 3: Pripevnenie televízora k podlahovému stojanu

Televízor by mali zdvíhať dvaja ľudia. Nehrajte sa na hrdinu!

 1. Zasuňte oceľovú konzolu Ⓤ do hornej časti dreveného/oceľového stojana Ⓡ. Pomocou gombíka (pozri obrázok) pripevnite oceľovú konzolu Ⓤ k hornej časti dreveného/oceľového stojana Ⓡ.
 1. Nasaďte naklikávací kryt z nehrdzavejúcej ocele Ⓟ na hornú časť oceľovej konzoly Ⓤ. (TVS 3695)

Práca je hotová! Užite si pozeranie televízie!

 

Praktické funkcie

Usporiadanie káblov

TVS 3695

Na vykonanie tohto kroku potrebujete:

 • 5 káblových klipov Ⓠ (TVS 3695)
 1. Opatrne preveďte káble žliabkom na zadnej strane dreveného stojana Ⓡ.
 2. Nasaďte káblové klipy Ⓠ na káble tak, že ich zacvaknete do žliabku Ⓡ, pričom postupujte zhora nadol.

TVS 3690

 1. Opatrne preveďte káble zadnou časťou dreveného/oceľového stojana Ⓡ.

Máte v kábloch neporiadok? Potrebujete získať inšpiráciu, ako ich skryť alebo viesť, prípadne ako umiestniť ostatné príslušenstvo televízora? Pozrite si náš web vogels.com.

 

Zvesenie televízora

 1. Odpojte káble od televízora.
 2. Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek čiastočne odskrutkujte vrúbkované matice Ⓝ.
 1. Televízor zveste a odložte na bezpečné miesto.

Opäť platí, že zdvíhanie televízora je práca pre dvoch ľudí. Vždy si zavolajte niekoho na pomoc.

 

Fungovalo to?

 

Ste v rozpakoch? Neviete? Máte pocit, že sa z toho zbláznite?

Na internete je mnoho zdrojov pomoci:

 

Jednoduché riešenie problémov

Narazili ste na problém, ktorý neviete vyriešiť? Neprepadajte panike... vyskúšajte toto!

Problém

Príčina

Riešenie

Problém

„Nemám na pripevnenie televízora vhodné skrutky.“

Príčina

Svet televíznych technológií sa neustále mení a udržať krok môže byť niekedy ťažké. Niekedy sa teda stane, že v balení nie je správna skrutka... pokrok je jednoducho príliš rýchly.

Riešenie

Stačí požiadať tím starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Vogel’s o servisnú súpravu a my vám pošleme všetko, čo potrebujete. Kliknutím tu kontaktujte tím starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Vogel’s.

Problém

„Zostalo mi priveľa skrutiek, postupoval(a) som nesprávne?“

Príčina

Nie, postup bol dobrý. Na montáž držiaka na televízor potrebujete iba 4 skrutky. Existuje mnoho typov televízorov, preto sme pribalili najpoužívanejšie veľkosti, ktoré sú vhodné pre väčšinu predávaných televízorov.

Riešenie

Zvyšné skrutky nezahadzujte. Odložte si ich.

Keď si kúpite nový televízor, môžete ich použiť. Prípadne ich využite iným spôsobom.

 

Časté otázky

„Kde zoženiem skrutky vhodné na pripevnenie svojho televízora (servisnú súpravu)?“

Všetko, čo potrebujete, vám poskytne predajca spoločnosti Vogel’s alebo samotná spoločnosť Vogel’s Kliknutím sem môžete kontaktovať tím starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Vogel’s.

„Kde nájdem inštruktážne videá k montáži?“

Kliknite alebo ťuknite na tlačidlo na prednej strane tohto návodu. Videá k montáži nájdete na stránke príslušného produktu na našom webe. Nájdete ich aj na našom kanáli na YouTube: www.youtube.com/c/VogelsForSure

„Čo ak budem potrebovať náhradné diely?“

V prípade potreby náhradných dielov sa obráťte na miestneho predajcu alebo spoločnosť Vogel’s. Kliknutím tu kontaktujte tím starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Vogel’s.

„Aké skrutky mám použiť?“

Do balenia pribalila spoločnosť Vogel’s kompletnú montážnu súpravu so všetkými montážnymi materiálmi, ktoré sú vhodné pre váš televízor a typ steny. Do balenia pribalila spoločnosť Vogel’s kompletnú montážnu súpravu so všetkými montážnymi materiálmi. Chýbajú skrutky vhodné pre váš televízor? Kontaktujte svojho miestneho predajcu spoločnosti Vogel’s. Kliknutím tu kontaktujte tím starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Vogel’s.

„Čo je VESA?“

VESA je štandardný vzor montážnych otvorov na zadnej strane televízora, ktorý umožňuje jednoduché pripevnenie mnohých štandardných držiakov k televízoru.

 

Rozmýšľajte ekologicky.

Na planéte nám záleží. Pri likvidácii obalu alebo samotného držiaka televízora navštívte miestne recyklačné centrum alebo kontaktujte mestský či miestny úrad. Recyklácia je dôležitá.

 

Záruka

Ešte raz ďakujeme, že ste si vybrali produkt spoločnosti Vogel’s! Trvanlivosť je pri vývoji a výrobe našich produktov prvoradá. Poskytujeme záruku 2 roky, pokiaľ miestne zákonné predpisy a nariadenia nestanovujú dlhšiu minimálnu záručnú lehotu. Riešime všetky problémy týkajúce sa reklamácií výrobkov alebo vrátených výrobkov a posudzujeme všetky reklamácie na základe používania.

Ak váš výrobok nefunguje správne z dôvodu materiálových alebo výrobných chýb, podľa vlastného uváženia ho bezplatne opravíme alebo vymeníme.

Ak máte akékoľvek problémy s naším výrobkom alebo chcete vedieť, či sa naň vzťahuje záruka, obráťte sa na nás:

 1. Vyplňte kontaktný formulár alebo pošlite e-mail nášmu tímu starostlivosti o zákazníkov. Je vhodné pridať obrázok.
 2. Do 2 pracovných dní vás bude kontaktovať náš miestny distribútor spoločnosti Vogel’s.
 3. V prípade potreby uplatnenia záruky je produkt potrebné vrátiť spolu s pôvodným dokladom o kúpe (faktúra, doklad o predaji alebo pokladničný doklad). V dokumentácii o kúpe musí byť jasne uvedený názov predajcu a dátum nákupu. O konkrétnej adrese na vrátenie a ďalšom postupe budete informovaní.
 4. Záruka spoločnosti Vogel’s stráca platnosť v týchto prípadoch:

  • ak produkt nebol namontovaný alebo sa nepoužíval v súlade s pokynmi;
  • prípadne, ak otvory v stene neboli správne vyvŕtané v súlade s montážnymi pokynmi spoločnosti Vogel’s pre príslušný typ steny;
  • ak produkt modifikoval alebo opravil iný subjekt ako spoločnosť Vogel’s;
  • ak chyba vznikne v dôsledku vonkajších príčin (mimo výrobku), ako je napríklad úder blesku, znečistenie vodou, požiar, odretie, vystavenie extrémnym teplotám, poveternostným podmienkam, rozpúšťadlám alebo kyselinám, nesprávne používanie alebo nedbalosť;
  • ak sa produkt používal v kombinácii s iným príslušenstvom ako tým, ktoré je uvedené na obale alebo v balení.

Máte ešte nejaké otázky? Využite náš kontaktný formulár.

 

Vogel’s Products BV – Hondsruglaan 93 – 5628 DB Eindhoven – Holandsko

Vogel’s Products BV 2023 © Všetky práva vyhradené.