Rad TVM 3420

Rad TVM 3440

Rad TVM 3620

Rad TVM 3640

Ďalšie nástroje

Úplné pokyny na montáž

Všetko, čo potrebujete na rýchlu montáž televízora na stenu

Než začnete

… chceli sme by sme sa vám poďakovať za to, že ste si vybrali inteligentné riešenie od spoločnosti Vogel’s.

A teraz ste si zvolili ďalšie inteligentné riešenie – prečítať si príručku. Dozviete sa v nej všetky potrebné informácie na bezpečnú a efektívnu montáž a tiež to, ako nový držiak používať.

 

Zachovajte zásady bezpečnosti

Upozornenie

Pred montážou a používaním tohto produktu si vždy pozorne prečítajte tieto bezpečnostné pokyny.

Dôrazne odporúčame postupovať podľa týchto pokynov. Nesprávne uchytenie a/alebo montáž môže viesť k značnému riziku poškodenia televízora, prípadne ohrozeniu rodiny.

 

Čo sa nachádza v balení?

 • Niečo chýba? Skontrolujte, či sa v balení nachádzajú všetky tieto položky:
  1. Nástenný držiak
  2. Vodorovné lišty
  1. Zvislé koľajničky
  1. Bezpečnostné pokyny
  2. Skrutky na upevnenie koľajničiek k televízoru (pozrite obsah nižšie)
  3. Dištančné vložky
  4. Podložky Ø 18 mm
  5. Skrutky
  6. Rozperky (hmoždinky) (fischer© DuoPower)
  7. Podložky Ø 22 mm
  8. Kryty
  9. Ochranné gumičky na televízor
  10. Káblový klip alebo klipy (v závislosti od modelu)
  11. Káblový klip na nástennú dosku
  12. Vodováha
  13. Vrúbkované matice (pri niektorých modeloch vopred vložené vo vodorovných lištách)
 • Obsah súpravy montážneho príslušenstva na televízor:
  • 4 skrutky M6 × 12 mm
  • 4 skrutky M6 × 25 mm
  • 4 skrutky M6 × 35 mm
  • 4 skrutky M8 × 12 mm
  • 4 skrutky M8 × 25 mm
  • 4 skrutky M8 × 45 mm
  • 4 podložky M6
  • 4 dištančné vložky 10 mm
  • 4 dištančné vložky 5 mm

Na uchytenie televízora potrebujete iba štyri skrutky. Ostatné uschovajte na budúce použitie.

 

Máte pripravené náradie?

 • Začnite, až keď budete mať pripravené toto náradie:

  • Krížový skrutkovač
  • Vŕtačka
  • 10 mm vrták do betónu/tehly (určený len pre betónové/tehlové steny)
  • 5 mm vrták do betónu/tehly (určený len pre betónové/tehlové steny)
  • 5 mm vrták do dreva (určený len na vŕtanie do stien s drevenými stĺpikmi)
  • Podpovrchový multidetektor (len na steny s drevenými stĺpikmi)
  • Nástrčný kľúč č. 13
  • Ceruzka
  • Imbusový kľúč M4 (4 mm)
 

Dbajte na svoju bezpečnosť

 • Komu záleží na dokonalom výzore? Vždy používajte osobné ochranné prostriedky:
  • Ochrana očí
  • Ochrana sluchu
  • Bezpečnostná obuv

Televízor by mali zdvíhať dvaja ľudia. Nehrajte sa na hrdinu!

 

Ďalšie nástroje

Označte prvý otvor na vŕtanie
Použite našu bezplatnú aplikáciu DrillRight™ AR, aby ste našli ideálnu montážnu výšku.

 

Nechajte sa viesť naším videom
Už žiadny stres. Pozrite si naše praktické online inštalačné video..

 

Nechajte sa viesť našou PDF príručkou
Stiahnite si PDF verziu tejto inštalačnej príručky vrátane záručných podmienok.
 

Pripraviť sa,… pozor,… ideme na to!

Krok 1: Pripevnenie koľajničiek k televízoru

 1. Opatrne položte televízor obrazovkou nadol na mäkký čistý povrch, na ktorom nie sú žiadne iné predmety.
 2. Nasaďte ochranné gumičky Ⓛ na zvislé koľajničky Ⓒ. Priskrutkujte koľajničky Ⓒ k televízoru skrutkami Ⓔ. Skontrolujte, či sú koľajničky Ⓒ v rovnakej výške a neprečnievajú.

Chýbajú vám nejaké skrutky? Alebo potrebujete iné? Priateľský tím starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Vogel’s čaká na vašu žiadosť o pomoc: vogels.com/contact

Informácie o správnych veľkostiach skrutiek nájdete v návode na obsluhu svojho televízora. Skontrolujte, či sú skrutky a podložky v správnej polohe. V prípade potreby použite dištančné vložky.

 1. Imbusovým kľúčom Ⓞ povoľte vložené skrutky Ⓒ.
 2. Pre modely, kde sú vrúbkované matice vopred vložené: odstráňte obe vrúbkované matice Ⓟ z vodorovných líšt Ⓑ.
 3. Zasuňte vodorovné lišty Ⓑ do príslušnej medzery zvislých koľajničiek Ⓒ. Skontrolujte, či sú lišty Ⓑ umiestnené v strede. Všimnite si otvory na bočnej strane líšt Ⓑ. Musia smerovať nadol.
 4. Pripevnite obe lišty Ⓑ ku koľajničkám vloženými skrutkami Ⓒ a utiahnite ich imbusovým kľúčom Ⓞ.
 5. Zaskrutkujte vrúbkovanú maticu Ⓟ do hornej lišty. Nezaťahujte ju však ešte úplne.
 

Krok 2: Pripevnenie nástenného držiaka na stenu

Do akej miery poznáte svoje steny? To, z čoho pozostávajú, je dôležitejšie, než si myslíte…

 

Krok 3: Pripevnenie televízora k nástennému držiaku

 1. Opatrne televízor zdvihnite a pripevnite k nástennému držiaku Ⓐ. Umiestnite hornú vrúbkovanú maticu Ⓟ do horného zárezu nástenného držiaka.
 1. Umiestnite spodnú vrúbkovanú maticu cez otvor v nástennom držiaku a v spodnej lište.
 2. Upevnite obe vrúbkované matice Ⓟ, voliteľne pomocou imbusového kľúča. Pomocou vodováhy skontrolujte, či je televízor vo vodorovnej polohe.

Televízor by mali zdvíhať dvaja ľudia. Nehrajte sa na hrdinu!

Práca je hotová! Užite si pozeranie televízie!

 

Praktické funkcie

Máte v kábloch neporiadok? Potrebujete získať inšpiráciu, ako ich skryť alebo viesť, prípadne ako umiestniť ostatné príslušenstvo televízora? Pozrite si náš web vogels.com.

Úprava v zvislom a vodorovnom smere

 1. Úprava v zvislom smere: Ak sa funkcia naklápania nepoužíva a obrazovka je stále naklopená nadol/nahor: utiahnite/uvoľnite skrutku Ⓢ pomocou imbusového kľúča, kým nebude obrazovka v zvislom smere vyrovnaná.
 2. Úprava vo vodorovnom smere: Ak je jedna strana TV nižšie ako druhá, mierne povoľte spodnú vrúbkovanú maticu Ⓟ. Vyrovnajte televízor do vodorovnej polohy a pomocou vodováhy vykonajte kontrolu na vrchu televízora. Znovu utiahnite vrúbkovanú maticu, najlepšie imbusovým kľúčom.

Naklonením môžete predísť odrazom svetla

 1. Kliknutím na tlačidlo TiltAnchor™ uvoľnite televízor z východiskovej polohy.
 2. Upravte uhol sklonu. Jemne potiahnite hornú časť obrazovky dopredu.

Netlačte na obrazovku v opačnom smere.

Vedenie káblov

 1. Preveďte káble.
 2. Umiestnite káblový klip Ⓜ ponad káble na dolné rameno.
 3. Umiestnite nástenný káblový klip Ⓝ ponad káble na nástennú dosku.
 

Zvesenie televízora

 1. Dolnú vrúbkovanú maticu Ⓟ vyberte a hornú vrúbkovanú maticu Ⓟ povoľte.
 2. Televízor zveste a odložte na bezpečné miesto.

Opäť platí, že zdvíhanie televízora je práca pre dvoch ľudí. Vždy si zavolajte niekoho na pomoc.

 

Fungovalo to?

 

Ste v rozpakoch? Neviete? Máte pocit, že sa z toho zbláznite?

Na internete je mnoho zdrojov pomoci:

 

Jednoduché riešenie problémov

Narazili ste na problém, ktorý neviete vyriešiť? Neprepadajte panike... vyskúšajte toto!

Problém

Príčina

Riešenie

Problém

„Na ramenách nástenného držiaka sú škvrny“

Príčina

Škvrny spôsobila papierová hmota v balení. Rozhodli sme sa zredukovať množstvo plastov v balení, a preto už produkt nechránime pred prachom z papiera plastovým obalom. Môžu sa teda vyskytnúť tieto škvrny.

Riešenie

Ľahko ich odstránite handričkou.

Problém

„Televízor nezostáva pri posúvaní/otáčaní vo vodorovnej polohe“

Príčina

Keď televízor vyrovnáte a ručne utiahnete vrúbkovanú maticu, nemusí to stačiť na to, aby zostal vo vodorovnej polohe.

Riešenie

Televízor vyrovnajte pomocou vodováhy, avšak vrúbkovanú maticu neuťahujte ručne, ale 4-milimetrovým imbusovým kľúčom.

Problém

„Nemám na pripevnenie televízora vhodné skrutky.“

Príčina

Svet televíznych technológií sa neustále mení a udržať krok môže byť niekedy ťažké. Niekedy sa teda stane, že v balení nie je správna skrutka... pokrok je jednoducho príliš rýchly.

Riešenie

Stačí požiadať tím starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Vogel’s o servisnú súpravu a my vám pošleme všetko, čo potrebujete. Kliknutím tu kontaktujte tím starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Vogel’s.

Problém

„Zostalo mi priveľa skrutiek, postupoval(a) som nesprávne?“

Príčina

Nie, postup bol dobrý. Na montáž držiaka na televízor potrebujete iba 4 skrutky. Existuje mnoho typov televízorov, preto sme pribalili najpoužívanejšie veľkosti, ktoré sú vhodné pre väčšinu predávaných televízorov.

Riešenie

Zvyšné skrutky nezahadzujte. Odložte si ich.

Keď si kúpite nový televízor, môžete ich použiť. Prípadne ich využite iným spôsobom.

Problém

„Skrutky do steny sa zlomili.“

Príčina

Možno ste nevŕtali dostatočne hlboko... alebo je vrták príliš tupý, takže otvor je príliš úzky a skrutka sa v ňom zasekne.

Riešenie

Vyvŕtajte do steny ďalší otvor na upevnenie nástenného držiaka. Použite ostrý vrták správnej veľkosti. Pomocou skrutky odmerajte, či je otvor dostatočne hlboký.

 

Časté otázky

„Kde zoženiem skrutky vhodné na pripevnenie svojho televízora (servisnú súpravu)?“

Všetko, čo potrebujete, vám poskytne predajca spoločnosti Vogel’s alebo samotná spoločnosť Vogel’s Kliknutím sem môžete kontaktovať tím starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Vogel’s.

„Kde nájdem inštruktážne videá k montáži?“

Kliknite alebo ťuknite na tlačidlo na prednej strane tohto návodu. Videá k montáži nájdete na stránke príslušného produktu na našom webe. Nájdete ich aj na našom kanáli na YouTube: www.youtube.com/c/VogelsForSure

„Čo ak budem potrebovať náhradné diely?“

V prípade potreby náhradných dielov sa obráťte na miestneho predajcu alebo spoločnosť Vogel’s. Kliknutím tu kontaktujte tím starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Vogel’s.

„Kde nájdem vŕtaciu šablónu?“

Vŕtacia šablóna je vytlačená na karte, ktorá je súčasťou balenia. Môžete si ju vystrihnúť.

„Do akej výšky mám televízor zavesiť?“

Keď sedíte, stred televízora by mal byť vo výške očí. Stiahnite si bezplatnú aplikáciu DrillRight™ AR a určite pomocou nej výšku televízora a polohu prvého otvoru.

„Do akej výšky mám televízor zavesiť, ak chcem požívať naklápací držiak?“

Ak chcete používať držiak s funkciou naklápania, môžete televízor namontovať nad úroveň očí.

„Aké skrutky mám použiť?“

Na upevnenie televízora použite všetky nástenné skrutky a štyri skrutky. Do balenia pribalila spoločnosť Vogel’s kompletnú montážnu súpravu so všetkými montážnymi materiálmi, ktoré sú vhodné pre váš televízor a typ steny. Chýbajú skrutky vhodné pre váš televízor? Kontaktujte svojho miestneho predajcu spoločnosti Vogel’s. Kliknutím tu kontaktujte tím starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Vogel’s.

„Prečo mám používať rozperky (hmoždinky) Fischer©?“

Rozperka (hmoždinka) Fischer© DuoPower je všeobecne považovaná za najlepší štandard medzi rozperkami. Nesiahajte po nižšej kvalite.

„Čo je VESA?“

VESA je štandardný vzor montážnych otvorov na zadnej strane televízora, ktorý umožňuje jednoduché pripevnenie mnohých štandardných držiakov k televízoru.

 

Rozmýšľajte ekologicky.

Na planéte nám záleží. Pri likvidácii obalu alebo samotného držiaka televízora navštívte miestne recyklačné centrum alebo kontaktujte mestský či miestny úrad. Recyklácia je dôležitá.

 

Záruka

Ešte raz ďakujeme, že ste si vybrali produkt spoločnosti Vogel’s! Trvanlivosť je pri vývoji a výrobe našich produktov prvoradá. Z tohto dôvodu sme schopní poskytnúť záruku na produkt na primeranú životnosť všetkých našich nástenných držiakov. Riešime všetky problémy týkajúce sa reklamácií výrobkov alebo vrátených výrobkov a posudzujeme všetky reklamácie na základe používania.

Ak váš výrobok nefunguje správne z dôvodu materiálových alebo výrobných chýb, podľa vlastného uváženia ho bezplatne opravíme alebo vymeníme.

Ak máte akékoľvek problémy s naším výrobkom alebo chcete vedieť, či sa naň vzťahuje záruka, obráťte sa na nás:

 1. Vyplňte kontaktný formulár alebo pošlite e-mail nášmu tímu starostlivosti o zákazníkov. Je vhodné pridať obrázok.
 2. Do 2 pracovných dní vás bude kontaktovať náš miestny distribútor spoločnosti Vogel’s.
 3. V prípade potreby uplatnenia záruky je produkt potrebné vrátiť spolu s pôvodným dokladom o kúpe (faktúra, doklad o predaji alebo pokladničný doklad). V dokumentácii o kúpe musí byť jasne uvedený názov predajcu a dátum nákupu. O konkrétnej adrese na vrátenie a ďalšom postupe budete informovaní.
 4. Záruka spoločnosti Vogel’s stráca platnosť v týchto prípadoch:

  • ak produkt nebol namontovaný alebo sa nepoužíval v súlade s pokynmi;
  • prípadne, ak otvory v stene neboli správne vyvŕtané v súlade s montážnymi pokynmi spoločnosti Vogel’s pre príslušný typ steny;
  • ak produkt modifikoval alebo opravil iný subjekt ako spoločnosť Vogel’s;
  • ak chyba vznikne v dôsledku vonkajších príčin (mimo výrobku), ako je napríklad úder blesku, znečistenie vodou, požiar, odretie, vystavenie extrémnym teplotám, poveternostným podmienkam, rozpúšťadlám alebo kyselinám, nesprávne používanie alebo nedbalosť;
  • ak sa produkt používal v kombinácii s iným príslušenstvom ako tým, ktoré je uvedené na obale alebo v balení.

Máte ešte nejaké otázky? Využite náš kontaktný formulár.

 

Vogel’s Products BV – Hondsruglaan 93 – 5628 DB Eindhoven – Holandsko

Vogel’s Products BV 2023 © Všetky práva vyhradené.