TVM 7675-serier (PRO)

Yderligere værktøjer

Fuld installationsvejledning

Alt hvad du behøver for at få dit TV monteret sikkert på væggen på ingen tid

Før du starter

... vil vi bare gerne sige tak, fordi du valgte Vogel’s. Klogt valg.

Og du er allerede ved at tage endnu et klogt valg – at læse manualen! Læs videre for at lære alt om en sikker og effektiv installation, og hvordan du bruger dit nye beslag.

 

Pas på dig selv

Advarsel

Læs altid sikkerhedsinstruktionerne nøje, inden du installerer og bruger dette produkt.

Det er strengt nødvendigt at følge disse instruktioner. Forkert montering og/eller installation kan udgøre en stor risiko for dig, dit TV og din familie.

 

Hvad er der i kassen?

 • Mangler der noget? Sørg for, at din emballage indeholder alt:
  1. Vægmontering, med grænsefladen tilsluttet
  1. Sikkerhedsinstruktioner
  2. Bolte til fastgørelse af strips på TV (se indholdet nedenfor)
  3. Afstandsstykker
  4. Spændeskiver Ø 26 mm
  5. Skruer
  6. Rawlplugs
  7. Spændeskiver Ø 26 mm
  1. Vægpladedæksel
  1. Grænsefladens forlængerstrips
  2. Kabelmuffe
  3. HDMI-kabel - 2 m
  4. Strømkabel og adapter inklusive internationale stikkontakter
  5. Infrarød modtager
  6. Infrarød fjernbetjening – inklusive 2x AAA batterier
  7. Grænsefladedæksel
  8. Boreskabelon

 • Indholdet af TV-fastgørelsessættet:
  • 4x M6x12 mm
  • 4x M6x25 mm
  • 4x M6x35 mm
  • 4x M8x12mm
  • 4x M8x25 mm
  • 4x M8x45mm
  • 4x M6x 18 mm skiver
  • 4x afstandstykke 10 mm
  • 4x afstandstykke 5 mm

Behov for et langt HDMI-kabel? Eller et kabeldæksel til at skjule dine vægkabler? Besøg os online og bestil det rigtige tilbehør direkte via vores hjemmeside.

 

Har du værktøjet klar?

 • Start ikke uden alt det nødvendige værktøj:
  • Vaterpas
  • Stolpefinder
  • Topnøgle nr. 13
  • Tværskruetrækker
  • Boremaskine
  • Til stenvægge:
   • 20 mm / 0,8” (⌀ 5 mm / ⌀ 13/64”) murbor (til forboring)
   • 70 mm / 2,8” (⌀ 10 mm / ⌀ 25/64”) murbor
  • Vægge med trærammer
   • 50 mm / 2" (⌀ 5 mm / ⌀ 13/64") træbor
  • Blyant
 

Husk sikkerheden

 • Det betyder ikke noget, om du ser cool ud. Brug altid personligt beskyttelsesudstyr:
  • Øjenbeskyttelse
  • Ørebeskyttelse
  • Sikkerhedssko

Det kræver to personer at løfte dit TV. Vær ikke overmodig!

 

Yderligere værktøjer

Markér det første borehul
Brug vores gratis DrillRight™ AR-app for at finde den perfekte monteringshøjde.

 

Få hjælp fra vores video
Ikke mere stress. Se og lær, med vores praktiske online-installationsvideo.

 

Lad vores PDF hjælpe dig på vej
Download en PDF-version af denne installationsvejledning samt garantibetingelser.
 

Klar ... parat ... installer!

Trin 1: Fastgør grænsefladen til TV'et

 1. Placer forsigtigt vægbeslaget Ⓐ med den fastgjorte grænseflade samt TV'et med forsiden nedad på en ren overflade uden forhindringer.
 1. Fjern fingermøtrikken og afmonter vægbeslaget Ⓐ fra interfacet. Behold fingermøtrikken til senere brug.
 1. Tjek monteringshullerne på TV-skærmen. Juster dimensionerne på grænsefladen i overensstemmelse hermed, efter at have løsnet de formonterede bolte med unbrakonøglen.
 2. Derudover kan grænsefladeforlængerstrips Ⓢ indsættes i toppen eller bunden af de lodrette strimler for at øge grænsefladens højde. Sørg for, at begge grænsefladeforlængerstrips Ⓢ er i samme højde og ikke stikker ud.
 1. Skru grænsefladestripsene på TV'et med boltene Ⓔ og afstandsstykkerne Ⓕ. Sørg for, at oversiden af rammen er placeret korrekt, som angivet med ordet »top« på grænsefladen.
 2. Efter at have justeret grænsefladens dimensioner, skal du sørge for at stramme de formonterede bolte med unbrakonøglen.

Mangler du bolte? Eller har du brug for forskellige? Det venlige team hos Vogel's kundeservice står klar til at hjælpe: vogels.com/contact

Sørg for, at bolte og afstandsstykker er placeret korrekt.

Se brugervejledningen til dit TV for det korrekte monteringsmateriale.

 

Trin 2: Fastgør vægbeslaget til væggen

Hvor godt kender du dine vægge? Hvad de er lavet af, betyder mere end du tror ...

 

Trin 3: Fastgør TV'et til vægbeslaget

 1. Løft og fastgør TV'et forsigtigt på grænsefladebeslaget på vægbeslaget Ⓐ. Sørg for, at stikket på grænsefladen går ind i hakket på vægbeslaget.

Det kræver to personer at løfte dit TV. Vær ikke overmodig!

 1. Fastgør grænsefladen til vægbeslaget med den gemte fingermøtrik fra trin 1.
 1. Juster vægbeslaget og TV-skærmen. Brug et vaterpas og unbrakonøglen til at rette positionen. Spænd fingermøtrikken og fingerbolten med unbrakonøglen, når du er færdig.

Vægbeslaget og TV'et skal være nivelleret lodret og vandret, før vægbeslaget tages i brug!

 

Trin 4: Fastgør vægbeslaget til væggen

 1. Fastgør kabelmuffen Ⓣ til vægbeslaget Ⓐ ved at skubbe det ind i hullerne på undersiden af højre arm.
 2. Sæt TV-strømkablet og det medfølgende HDMI 2.0 (2 meter) kabel ind i kabelmuffen Ⓣ. Bemærk, at hvis du bruger en tilslutningsboks, skal du bruge et 4,5 meter HDMI-kabel (tilgængelig på www.vogels.com, art. nr. 999985).
 3. Fastgør den ene ende af kabelmuffen Ⓣ til rammen ved hjælp af velcrobåndet.
 1. Tilslut følgende kabler til vægbeslaget:
  1. Internt motorkabel (fastgjort til undersiden af vægmonteringsarmen)
  2. HDMI 2.0 (2 meter) kabel
  3. Strømadapter kabel
  4. Infrarødt øjekabel (valgfrit, når du bruger fjernbetjeningen)
  5. RS-232 3,5 mm stik (kun TVM 7675 PRO; kabel medfølger ikke)
  6. Ethernet-kabel (kun TVM 7675 PRO; kabel medfølger ikke)
 1. Tilslut strømkablet og HDMI 2.0 (2 meter) kablet til TV'et. Sørg for, at alle andre kabler er ordentligt gemt væk ved at bruge de lodrette kabelklemmestrips på grænsefladen.
 1. Sæt vægpladedækslet Ⓚ på vægbeslaget og grænsefladedækslet Ⓨ på bagsiden af grænsefladen.
 1. Tilslut strømkablet Ⓥ til stikkontakten.
 2. Dit MotionMount er nu klar til brug!

Behov for et langt HDMI-kabel? Eller et kabeldæksel til at skjule dine vægkabler? Besøg os online og bestil det rigtige tilbehør direkte via vores hjemmeside.

 

Trin 5: Opret forbindelse til MotionMount SIGNATURE-appen

Vogel's MotionMount SIGNATURE-appen fungerer som en fjernbetjening til Vogel's TVM 7675 (PRO). Den indeholder:

 • 7 hukommelsespositioner til dit TV
 • Automatisk bevægelsesstyring
 • Analyse og support
 • Skydere til bevægelse frem/tilbage og venstre/højre
 

Trin 6: Konfigurer fjernbetjeningen

Den infrarøde fjernbetjening (IRC) er specielt designet til Vogel's TVM 7675 (PRO). Den indeholder:

 • 7 hukommelsespositioner til dit TV, der matcher de forudindstillede positioner i din MotionMount SIGNATURE-app
 • en startknap til at bringe MotionMount i en sikker position mod væggen
 • en 4-vejs touchpad til bevægelse frem/tilbage og venstre/højre
 1. IR-sender
 2. Demo-knap
 3. Rødt LED
 4. Startknap
 5. 4-vejs touchpad
 6. Forudindstillede knapper 1-7
 7. Batterirum til 2x AAA

Sådan konfigurerer du IRC:

 1. Tilslut det medfølgende infrarøde øje-kabel til dit TV.
  Sørg for, at dets infrarøde øje er synligt.
 2. Sæt de 2 AAA-batterier i batterirummet på IRC.

Sådan konfigureres en hukommelsesposition:

 1. Sæt MotionMount i den foretrukne position ved hjælp af 4-vejs touchpad på IRC.
 2. Tryk og hold en af de syv forudindstillede knapper (P1-P7) nede i 5 sekunder.

Forholdsregler vedrørende batterier

 • Når fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal du fjerne batterierne fra fjernbetjeningen for at forhindre dem i at lække.
 • Hvis batterierne lækker, skal du fjerne lækagen inde i batterirummet og udskifte batterierne med nye.
 • Brug ikke andre batterier end de specificerede.
 • Opvarm eller adskil ikke batterier.
 • Smid dem aldrig i ild eller vand.
 • Bær eller opbevar ikke batterier sammen med andre metalgenstande, da dette kan få batterierne til at kortslutte, lække eller eksplodere.
 • Genoplad aldrig et batteri, medmindre det er bekræftet, at det er genopladeligt.

Instruktioner om WEEE-bortskaffelse

Bortskaf ikke denne fjernbetjening eller dens batterier sammen med usorteret husholdningsaffald. Forkert bortskaffelse kan være skadelig for miljøet og menneskers sundhed. Henvend dig til din lokale affaldsmyndighed for information om returnering og afhentning i dit område.

 

Fjernelse af dit TV

 1. Frakobl alle kablerne fra dit TV.
 2. Fjern den nedre fingermøtrik fra grænsefladen.
 3. Løft dit TV af grænsefladebeslaget, og læg det ned et sikkert sted.

Husk, at det kræver to personer at løfte dit TV. Få altid hjælp.

 

Oversigt over LED-tilstande

Hvis MotionMount er

Statuslyset

Tændt

Er grønt

Slukket

Er slukket

I en fejltilstand

Er rødt

Accept af en kommando fra den infrarøde fjernbetjening

Blinker én gang

Accept af en »store preset«-kommando fra den infrarøde fjernbetjening

Blinker 2 gange

Afvisning af en kommando fra den infrarøde fjernbetjening

Blinker 5 gange

Identificerer sig selv

Pulserer grønt

Anvendelse af en firmwareopdatering

Pulserer rødt

Venter i bootloaderen

Er grønligt-hvid

Modtagelse af en firmwareopdatering

Er lilla

Forberedelse til nulstilling

Er gul

Forberedelse af en netværksnulstilling

Blinker langsomt gult

Forberedelse af en fabriksnulstilling

Blinker hurtigt gult

Mangler fuldstændig en bootloader og firmware

Er svagt rød

Bemærk: Efter tilslutning og tænding af MotionMount for første gang, er det muligt, at LED vil pulsere rødt i ca. 15 sekunder. Dette er tilfældet, hvis en firmwareopdatering er blevet tilgængelig i mellemtiden. Firmwaren opdateres derefter. Herefter skal LED lyse grønt.

 

Tekniske specifikationer

 

BLE

WiFi (2,4 GHz)

Frekvens

2402-2480 MHz

2412-2472 MHz

Udgangseffekt

-0,4 dBm

19,98 dBm

Antenneforstærkning

2 dBi

3,7 dBi

Hold afstand mellem antenne og menneskekrop på mindst 20 cm. Betjening er forbudt inden for dette eksponeringsområde.

 

Virkede det?

 

Forvirret? Usikker? Ved at blive skør?

Der venter masser af hjælp til dig online:

 

Fejlfinding

Fandt du et problem, du ikke kan løse? Gå ikke i panik ... prøv disse!

Problem

Årsag

Løsning

Problem

Jeg har ikke de rigtige bolte til mit TV!

Årsag

TV-teknologiens verden ændrer sig konstant – det kan være svært at følge med nogle gange. Derfor kan det ske, at den korrekte boltstørrelse ikke medfølger ... dit TV må være det nyeste nye!

Løsning

Bare bed Vogel's kundeservice om et servicesæt, så sender vi alt, hvad du har brug for. Klik her for at kontakte Vogel’s kundeservice.

Problem

Mine vægskruer er knækket!

Årsag

Du borer muligvis ikke dybt nok ... eller din boremaskine kan være for stump, så hullet er for smalt, og skruen sidder fast.

Løsning

Brug et andet hul i vægbeslaget til at fastgøre det til væggen. Sørg for at bruge en skarp boremaskine i den rigtige størrelse. Brug skruens størrelse som indikation af den dybde, der skal bores.

Problem

Appen er ikke i stand til at registrere MotionMount. Hvad er problemet?

Årsag

Det er vigtigt, at Bluetooth på smartphone/tablet er tændt.

Løsning

Umiddelbart efter start af MotionMount-appen, vil MotionMount blive registreret: Vogel's MotionMount. Appen vil derefter fortsætte med at søge efter eventuelt andet MotionMount. Da MotionMount allerede er blevet registreret, kan denne søgning ignoreres. Dette er kun relevant i tilfælde af flere MotionMounts.

Når du betjener MotionMount via appen, oprettes en lavstrøms Bluetooth-forbindelse mellem smartphone/tablet og MotionMount. Det betyder, at hvis appen ikke bruges i 45 sekunder, vil Bluetooth-forbindelsen mellem smartphone/tablet og MotionMount blive afbrudt. Dette sparer smartphone/tablettens batterilevetid. Dette giver også andre mulighed for at bruge MotionMount-appen. Kun én Bluetooth-forbindelse er mulig ad gangen!

Problem

Af og til bevæger TV'et sig, uden at det tændes eller slukkes eller appen eller fjernbetjeningen betjenes. Hvad kan jeg gøre?

Årsag

Den automatiske bevægelse af MotionMount, når du tænder og slukker for TV'et, styres af HDMI (CEC)-kommunikation fra TV'et. Afhængigt af TV-mærke og/eller TV-type kan det være nødvendigt at vælge en anden HDMI-indstilling (CEC).

Løsning

Vælg og prøv en af de andre indstillinger (HDMI-tilstande), hvis MotionMount viser uventet adfærd. Som en guide skal du vælge tilstand 1 for et Samsung-TV, tilstand 2 for LG og tilstand 3 for et Philips-TV. Standard er tilstand 3. Du kan ændre tilstanden i appen: Forudindstillinger > Indstillinger > Automatisk bevægelse > HDMI-registreringsmetode

Problem

MotionMount vender ikke helt tilbage til væggen og/eller drejer ikke helt til den ønskede position. Hvad er problemet?

Årsag

 • Kabelmuffen er ikke korrekt installeret.
 • Væggen, som MotionMount er monteret på, er ikke lodret.
 • TV'et er ikke specificeret

Løsning

 • Installer kabelmuffen i henhold til monteringsvejledningen og sørg for, at alle kabler til TV'et er ført gennem kabelmuffen.
 • Enhver hældning af væggen må ikke overstige en halv grad. Hvis væggen hælder mere end en halv grad, skal beslaget stadig ophænges lodret. Dette kan gøres ved at indstille den skrå vægkorrektionsmekanisme i vægpladen på MotionMount. Se monteringsvejledningen.
 • I tilfælde af, at det korrekte TV ikke er blevet specificeret (eller korrekt TV-bredde ikke er blevet indtastet under installation/onboarding i MotionMount-appen), kan drejevinklen være begrænset.

Problem

Den automatiske bevægelse af MotionMount, når du tænder og slukker for TV'et, fungerer ikke. Hvad er årsagen?

Årsag

HDMI-stikket i vægpladen er ikke tilsluttet et af HDMI-stikkene på dit TV.

Løsning

Denne tilslutning er nødvendig for at få den automatiske bevægelsesfunktion til at fungere (via HDMI-CEC). Og yderligere er det nødvendigt, at HDMI-CEC (Consumer Electronics Control)-funktionen er aktiveret i opsætningsmenuen på dit TV. Denne funktion har forskellige navne for hvert TV-mærke: Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Link / Bravia Sync (Sony), CE-Link / Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), HDAVI Control / EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe).

Hvis alt fungerer som det skal, vil LED i vægpladen blinke to gange, når TV'et tændes/slukkes, når MotionMount registrerer, at TV'et er tændt, og vil blinke 3 gange, når TV'et er slukket. I betragtning af latenstiden for HDMI-CEC kan dette tage et stykke tid.

Problem

Jeg har glemt PIN-koden. Hvordan kan jeg nulstille MotionMount til fabriksindstillinger?

 

Løsning

Brug en lille pind eller kuglepen til at nulstille MotionMount. Nulstillingsknappen finder du i vægpladen på MotionMount.

Bemærk: Standard PIN-koden for begge PIN-koder er 0000, hvilket betyder, at PIN-koden er deaktiveret.

Problem

Dit MotionMount fungerer slet ikke. Hvad kan være i vejen?

Årsag

 • LED på vægpladen lyser ikke: netadapteren er ikke tilsluttet.
 • LED på vægpladen lyser rødt: motorkablet er ikke sat korrekt i.

Løsning

 • Tilslut netadapteren.
 • Tilslut motorkablet korrekt.

Problem

Den infrarøde fjernbetjening virker ikke. Hvad kan være i vejen?

Årsag

Det infrarøde øje er ikke tilsluttet korrekt.

Løsning

Kontroller, om det infrarøde øje er tilsluttet korrekt. Sørg for, at du peger fjernbetjeningen, direkte eller via refleksion, mod det infrarøde øje.

Problem

Jeg købte MotionMount Bluetooth-fjernbetjeningen (artikelnummer 999965) i Vogel’s webshop, men den virker ikke med mit SIGNATURE MotionMount. Hvad skal jeg gøre?

Årsag

Navnet på dit MotionMount i MotionMount-appen er ikke korrekt.

Løsning

Bluetooth-fjernbetjeningen kan kun fungere med SIGNATURE MotionMount, hvis MotionMount-navnet er Vogel's MotionMount. Du kan ændre navnet på dit MotionMount i MotionMount-appen: Forudindstillinger > Indstillinger > Skift MotionMount-navn > skift til: »Vogel's MotionMount«

Problem

MotionMount drejer ikke hele området på 120°. Hvad er problemet?

Årsag

For at forhindre TV'et i at ramme væggen, er MotionMount indstillet fra fabrikken til det største tilladte TV (77 tommer TV med bredde på 170 cm)

Løsning

Som følge heraf er den samlede rotationsvinkel mindre end 120 grader. Ved at angive det korrekte TV (eller indtaste den korrekte TV-bredde) under installation/onboarding i appen, vil rotationsvinklen øges (op til 120 grader for skærme på 65 tommer og mindre).

I tilfælde af andre problemer/spørgsmål, kontakt venligst: consumercare@vogels.com

 

Ofte stillede spørgsmål

Hvor kan jeg anmode om de rigtige bolte til mit TV (et servicesæt)?

Uanset hvad du har brug for, skal du bare kontakte din lokale Vogel's-forhandler eller Vogel's direkte. Klik her for at kontakte Vogel’s kundeservice.

Hvor finder jeg installationsvideoer?

Klik eller tryk på knappen på forsiden af denne manual. Installationsvideoen kan findes på produktsiden for dit produkt på vores hjemmeside. Den kan også findes på vores YouTube-kanal: www.youtube.com/c/VogelsForSure

Hvad hvis jeg har brug for reservedele?

Hvis du har brug for en reservedel, bedes du kontakte din lokale forhandler eller Vogel’s direkte. Klik her for at kontakte Vogel’s kundeservice.

Hvor kan jeg finde boreskabelonen?

Boreskabelonen er trykt på indlægskortet i æsken. Du kan klippe den ud for at gøre det nemmere.

Hvor højt skal jeg hænge mit TV?

Midten på dit TV skal ideelt set placeres i øjenhøjde, når du sidder ned. Download og brug den gratis DrillRight™ AR-app for at bestemme TV'ets højde og markere det første hul.

Hvilke bolte eller skruer skal jeg bruge?

Vogel's tilbyder et komplet monteringssæt med alle monteringsmaterialer inkluderet i kassen til både dit TV og din væg. Vogel's tilbyder et komplet montagesæt med alle monteringsmaterialer inkluderet i kassen. Mangler du de rigtige bolte til dit TV? Kontakt din lokale Vogel's-forhandler. Klik her for at kontakte Vogel’s kundeservice.

Hvorfor bruger I rawplugs fra Fischer©?

Fischer© DuoPower-rawplugs betragtes som den bedste standard inden for rawplugs. Du skal have det bedste!

Hvad er VESA?

VESA er et standardmønster for montering af placeringshuller på bagsiden af et TV, som gør det muligt nemt at montere mange standard-beslag på dit TV.

Hvad er minimumsskærmstørrelsen på TV'et i kombination med vægbeslaget?

Minimumsskærmstørrelsen er 40 tommer (102 cm).

Hvad er den maksimale skærmstørrelse og vægt for TV'et i kombination med TV-vægbeslaget?

Den maksimale skærmstørrelse er 77 tommer (196 cm) og maksimal vægt er 35 kg (77 lbs). Det elektroniske skærmbeskyttelsessystem (ESPS®) forhindrer TV'et eller skærmen i at ramme væggen.

Har dette produkt en vippefunktion?

Der er ingen vipning i dette produkt.

Kan DesignMount TVM 7655 opgraderes til MotionMount?

Nej, det er ikke muligt.

Hvad er garantien for dette vægbeslag?

Vogel’s giver dig en livstidsgaranti for fejl i materialer og fremstilling af vægbeslaget. Garantien er 2 år for motorenheder og elektronik.

Hvad er standby-strømforbruget for dette vægbeslag?

Standby-strømforbruget er mindre end 0,5 watt.

Er det muligt at dreje TV'et manuelt (»manuel tilsidesættelse«)?

Ja, det er muligt at dreje TV'et manuelt.

Hvad er den maksimale drejevinkel?

Den maksimale drejevinkel er 120˚ (2x 60˚).

Hvad er den maksimale afstand TV'et kan bevæge sig fra væggen?

Den maksimale afstand fra væggen er 72 cm.

Er der nogen risiko for at mennesker sidder fast, kommer i klemme eller kommer til skade, mens beslaget bevæger sig automatisk?

Det integrerede glidehængsel og det elektroniske beskyttelseskredsløb (som slukker motorerne i tilfælde af for meget friktion) vil forhindre knibning.

Er der også en særlig OLED-version af MotionMount?

Nej, der er ingen dedikeret OLED-version. VESA-grænsefladen er også optimeret til OLED.

Skal jeg justere indstillinger af mit TV efter installationen?

Ja. For at få den automatiske bevægelsesfunktion til at fungere, er det vigtigt, at funktionen HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) er aktiveret i opsætningsmenuen på dit TV. Denne funktion har forskellige navne for hvert TV-mærke: Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Link / Bravia Sync (Sony), CE-Link / Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), HDAVI Control / EZ-Sync / VIERA Link (Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), Digital Link HD (Loewe).

Skal jeg tilslutte mit TV til MotionMount?

Ja. For at få den automatiske bevægelsesfunktion til at fungere, skal der tilsluttes et HDMI-kabel mellem HDMI-stikket i vægpladen på MotionMount og et af HDMI-stikkene på dit TV. Et 2 m HDMI-kabel medfølger i MotionMount-pakken.

Kan jeg bruge MotionMount i kombination med et TV med »tilslutningsboks« (f.eks. Samsung TV med One Connect Box)?

Ja, MotionMount kan bruges med TV og tilslutningsboks. Vogel's tilbyder et 4,5 m tyndt hvidt HDMI-kabel, som kan tilsluttes mellem HDMI-stikket i vægpladen på MotionMount og et af HDMI-stikkene på TV-tilslutningsboksen. Dette lange HDMI-kabel fås i Vogel's Webshop (Vogel's artikelnummer 999985).

Er MotionMount udstyret med en fjernbetjening?

Ja. Der medfølger en infrarød fjernbetjening i pakken til MotionMount. MotionMount kan også styres med Bluetooth-fjernbetjening. Denne Bluetooth-fjernbetjening er tilgængelig i Vogel's Webshop (Vogel's artikelnummer 999965).

Hvilke enheder understøtter SIGNATURE MotionMount-appen?

 • Apple iOS 13 og nyere / iPhone 6S og nyere
 • Apple iPadOS 13 og nyere / iPad Pro, iPad Air 2 og nyere, iPad mini 2019, iPad mini 4, 9,7-tommer iPad 2017 og nyere
 • Android OS 9.0 og nyere

Bemærk: Kun den seneste iOS- og Android OS-version er aktivt understøttet og testet af Vogel's.

Hvor mange forudindstillede positioner kan gemmes med appen og fjernbetjeningen?

Op til syv forudindstillede positioner kan gemmes.

Gør appkontrollen brug af Bluetooth-forbindelse med MotionMount?

App-kontrollen gør brug af Bluetooth (lavenergi) 5.0-forbindelse. Bluetooth på din smartphone/tablet skal være tændt, mens du bruger appen.

Hvad gør funktionen »Freeze position«?

Funktionen »Freeze position« findes i appen (Indstillinger – Automatisk bevægelsesstyring). Når »Freeze position« er deaktiveret, vil dit TV altid vende tilbage til den sidst brugte position, når det tændes. Når »Freeze position« er aktiveret, vil dit TV altid vende tilbage til den samme position, når det tændes.

Er det muligt at styre MotionMount med stemmen?

Ja, dette er muligt for Apple-brugere. Med iPhone og iPad er det muligt at flytte dit TV til en af forudindstillingerne med stemmen. Dette er baseret på Siri-genveje.

Er det muligt at styre MotionMount via RS-232 og/eller Ethernet-forbindelse?

Med MotionMount PRO (TVM 7675 PRO) er det muligt at styre MotionMount med RS-232 og Ethernet-kommandoer.

Hvor mange stikkontakter har jeg brug for til TV'et og dette produkt?

Du skal bruge to vægstik. Et til dit TV og et til MotionMount (netadapter).

Hvorfor er der 2 HDMI-stik i vægpladen på SIGNATURE MotionMount?

Et af HDMI-stikkene er for tilslutning af MotionMount til dit TV. HDMI-stikket i vægpladen skal tilsluttes et af HDMI-stikkene på dit TV. Denne tilslutning er nødvendig for at få den automatiske bevægelsesfunktion til at fungere (via HDMI-CEC). Det andet HDMI-stik i vægpladen giver dig mulighed for at tilslutte en perifer enhed til dit TV uden at skulle føre et HDMI-kabel gennem beslaget til TV'et. Dette andet stik er en såkaldt »HDMI loop-through« forbindelse. Din digitale set-top-boks, Blu-ray-afspiller osv. kan derfor tilsluttes i vægpladen.

Kan en soundbar eller AV-receiver tilsluttes det andet HDMI-stik i vægpladen?

Ja. I dette tilfælde skal HDMI-kablet mellem MotionMount og TV være tilsluttet HDMI ARC (Audio Return Channel)-stikket på dit TV (eller TV-tilslutningsboks).

Kan jeg bruge Vogel's kabeldæksel TVA 7000 sammen med dette produkt?

Ja, TVA 7000 kabeldækslet er specielt udviklet til SIGNATURE MotionMount (og DesignMount). Dette kabeldæksel passer problemfrit sammen med vægpladen på dit SIGNATURE-vægbeslag. Kabeldækslet fås i sort og hvid. Monter vægbeslaget i en højde af 115 cm fra gulvet.

Er alle kabler og monteringsmaterialer inkluderet?

Ja, alle kabler og monteringsmaterialer er inkluderet.

Er boreskabelonen på SIGNATURE MotionMount (TVM 7675) den samme som på DesignMount (TVM 7655)?

Ja, boreskabelonen er den samme for alle produkter i SIGNATURE-serien.

Er borehullerne på SIGNATURE TV-vægbeslagene (vægpladen) i samme position som dem på NEXT TV-vægbeslagene?

Ja, selv om vægpladen har en anden form, er placeringen af de fire huller den samme.

Hvilket netspændingsområde og -frekvens passer til MotionMount?

Adapterens netspændingsområde (vekselstrøm) er 100 – 240 Volt, 50/60 Hz.

Kan jeg nivellere dette beslag både i vandret og lodret retning?

Ja, med 3D-LEVELING™ får du altid dit TV i korrekt niveau. Denne funktion omfatter korrektion for skrå væg og præcis nivellering efter installation (vandret og lodret).

Spørgsmål: Hvor høj er kvaliteten af det HDMI-signal, der kommer ud af »HDMI-gennemløbet« i MotionMount-vægpladen?

Svar: Signaler i fuld HD (1080p) kan transmitteres uden problemer. Afhængigt af kvaliteten af HDMI-kablet og kilden kan der transmitteres HDMI-signaler op til 4K/60Hz. Det anbefales, at du tilslutter kilden direkte til dit TV, hvis du ønsker et HDMI-signal af højere kvalitet.

I tilfælde af andre problemer/spørgsmål, kontakt venligst: consumercare@vogels.com

 

Vær miljøbevidst!

Vi holder af planeten. Hvis du bortskaffer emballagen eller selve TV-beslaget, skal du besøge dit lokale genbrugsanlæg eller kontakte dit kommunale kontor. Genbrug er vigtigt!

 

Garanti

Tak, fordi du valgte Vogel’s! Holdbarhed er afgørende for udviklingen og produktionen af vores produkter. Derfor giver Vogel's dig 15 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl. For fejl i elektroniske dele yder vi en garanti på 2 år, medmindre lokal lov og regulering foreskriver en længere minimumsperiode. Vi løser eventuelle problemer vedrørende produktklager eller returnerede produkter og vurderer alle klager baseret på anvendelsen.

Hvis dit produkt ikke fungerer korrekt på grund af materielle fejl eller produktionsfejl, reparerer vi det gratis eller erstatter det ud fra vores skøn.

Hvis du har problemer med vores produkt eller vil vide, om garantien er gældende, bedes du:

 1. Udfylde kontaktformularen eller sende en mail til vores kundeservice. Tilføj gerne et billede.
 2. Inden for 2 hverdage vil du blive kontaktet af vores lokale distributør af Vogel's.
 3. Hvis garantien påberåbes, skal produktet returneres sammen med det originale købsdokument (faktura, kassebon eller kvittering). Købsdokumentet skal tydeligt vise leverandørens navn og købsdatoen. Du vil blive informeret om den specifikke returadresse og den videre procedure.
 4. Vogel's garanti bortfalder i følgende tilfælde:

  • Hvis produktet ikke er installeret og brugt i overensstemmelse med brugsvejledningen
  • Om det er tilfældet: Hvis hullerne i væggen ikke er blevet korrekt boret i overensstemmelse med Vogel's monteringsvejledning for den gældende vægtype
  • Hvis produktet er blevet ændret eller repareret af andre end Vogels;
  • Hvis der opstår en fejl på grund af eksterne årsager (uden for produktet) som f.eks. lynnedslag, vandgener, ild, ridser, udsættelse for ekstreme temperaturer, vejrforhold, opløsningsmidler eller syrer, forkert brug eller uagtsomhed;
  • Hvis produktet bruges til andet udstyr end nævnt på eller i emballagen.

Har du andre spørgsmål? Brug vores kontaktformular.

 

Vogel’s Products BV - Hondsruglaan 93 - 5628 DB Eindhoven - Holland

Vogel’s Products BV 2023 © Alle rettigheder forbeholdes.